Väderkvarnar i Sverige

Väderkvarnar finns en del att beskåda i Sverige. De är vanligast i de södra delarna av landet. Vanligen sattes de upp på ställens som hade långt till samhället eller vattendrag. Idag används vanligtvis inte väderkvarnarna utan de fungerar som något helt annat. Det finns väderkvarnar som är ombyggda till bostäder, caféer eller som bara får stå som en prydnad mitt ute på ett fält. 

För att bevara väderkvarnar finns det ideella föreningar som hjälper till med finansiering för underhåll. Det är en självklarhet att inte alla väderkvarnar går att behålla men visst är det fint att vi har en del av dessa kvar så att vi kan beskåda deras skönhet. För de är ju ett otroligt vackert inslag i vårt landskap. Förutom dess skönhet så är det även en viktig historisk berättelse med att se hur de fungerade när de var i bruk. 

Olika typer av väderkvarnar

Det finns flera olika typer av väderkvarnar. De vanligaste som man brukar dela upp kvarnar i är; stubbkvarnen, holkkvarnen, holländaren och paltrockkvarnen.

Kvarnens historia

Väderkvarnar uppfanns i Persien omkring 600 e.kr. I Sverige fanns det flest väderkvarnar i Skåne, Lidköpingsslätten och på Öland. 2014 fanns det 352 kvarnar kvar i Sverige.